Shop G-Shock & Baby-G

g-shockj-baby-g-fake

Tình trạng đồng hồ G-Shock Fake và đồng hồ Baby-G Fake tại thị trường TPHCM đang trở nên vấn nạn gây nhức nhối trong thời gian gần đây. Những đường dây nhập lậu mặc hàng đồng hồ G-Shock Fake và đồng hồ Baby-G ngày còn trở nên tinh vi hơn, để “lách” qua khe hở các cơ quan chức năng. Nếu như các nhà nghiên cứu thị trường không có biện pháp giải quyết nào về tình trạng này trong thời gian sớm nhất thì không biết sẽ còn bao nhiêu % đồng hồ G-Shock hay đồng hồ Baby-G là chính hãng nữa. Trước khi chờ những người có chức quyền giải quyết vấn nạn này, ý thức khách hàng khi mua hàng là đều cần đặt lên hàng đầu đừng nên “ham của rẻ”. Đồng Hồ Hải Triều sẽ chung tay cùng bạn: “ Đập Tan Mối Họa Đồng Hồ G-Shock Fake Và Đồng Hồ Baby-G Fake TPHCM”